miércoles, 29 de octubre de 2008

More than 150 assistants form all the world

Més de 150 inscrits

Les Jornades Internacionals de Premsa Gratuïta, que tindran lloc a Barcelona els dies 19, 20 i 21 de novembre, han superat els 150 inscrits। La majoria dels assistents provenen de Catalunya i d’Espanya, tot i que també destaca la presència d’editors, periodistes i publicistes de Suècia, Dinamarca i Noruega ja que enguany les Jornades dediquen una especial atenció a la premsa gratuïta dels països nòrdics. Al llarg dels tres dies també passaran per Barcelona professionals d’Alemanya, Àustria i Holanda, així com d’Argentina, Colòmbia, Estats Units, Mèxic o la Índia, entre d’altres. Les Jornades comptaran també amb una notable participació d’universitaris europeus.


Más de 150 inscritos

Las Jornadas Internacionales de Prensa Gratuita que se celebrarán en Barcelona los días 19, 20 y 21 de noviembre han superado los 150 inscritos. La mayoría de los asistentes provienen de Cataluña y de España, aunque también destaca la presencia de editores, periodistas y publicistas de Suecia, Dinamarca y Noruega ya que en esta tercera edición las Jornadas dedican una atención especial a la prensa gratuita de los países nórdicos. Durante los tres días de las Jornadas también pasaran por Barcelona profesionales de Alemania, Austria, Holanda, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Méjico y la India entre otros. Las Jornadas tendrán también una notable participación de universitarios europeos.


Publishers International Conference in Barcelona
150 people are already registred to participate to the World Free Press Conference which will take place in Barcelona the 19th, 20th and 21st of november. Although the majority of the participants come from Catalunya and Spain, editors, journalists and advertising executives from Sweden, Denmark, Norway will assist also, the third edition of the conference giving a special interest to the north countries free press. During these three days, professionals from Germany, Austria, Holland, Argentina, Colombia, United States, Mexico and India, among others, will participate. European universities will have also an important role during this Internacional Conference.
No hay comentarios: