martes, 11 de noviembre de 2008

Stage of luxury for the Third World Free Press Conference, 19th, 20thand 21st of November at auditorium AXA, Barcelona

Escenari de luxe per a les 3er Jornades Internacionals de Premsa Gratuïta, 19, 20 i 21 de novembre a l’auditori AXA, Barcelona

En la 3ª edició de les Jornades Internacionals de Premsa Gratuïta que tindrà lloc a l’auditori AXA, el 19, 20 i 21 de novembre d’enguany s’ha volgut optarper la modernitat. L’escenari on es realitzaran les diverses conferències ha estat dissenyat per la prestigiosa empresa de disseny Krea. Per a més informació clica en el següent enllaç: http://www.kreadisseny.com/


Stage of luxury for the Third World Free Press Conference, 19th, 20thand 21st of November at auditorium AXA, Barcelona

In the 3rd edition of the Third World Free Press Conference which will be held at auditorium AXA, 19th, 20th and 21st November this year was wanted to optarper modernity. The stage, in which various conferences will be held has been designed by the prestigious design company Krea. For more info click on the link below:
http://www.kreadisseny.com/

No hay comentarios: