martes, 11 de noviembre de 2008

Xavier Ginesta invites 6 teenagers to participate in the conference of the Third World Free Press Conference What do the young readers seek for?

Xavier Ginesta convida a 6 adolescents a participar en la conferència de les 3es Jornades Internacionals de Premsa Gratuïta “Què busquen els joves lectors?”

Les 3es Jornades de Premsa Gratuïta conviden a sis estudiants de secundària dels Instituts Catalans a participar en la conferència de Xavier Ginesta que es fonamenta en el treball d’alumnes de diverses universitats europees envers la premsa gratuïta de la seva zona: com la veuen, per què la llegeixen i què esperen d’aquesta. Els treballs están realitzats per estudiants de la Universitat de Bonn, Universitat de Kalmar, Universitat Ramon Llull, Universitad de Sevilla. L’objectiu de tenir sis estudiants de secundària es poder presentar als assistents una visió diferent d’aquells estudiants universitaris: la opinió dels adolescents, futurs lectors de la premsa gratuïta.
Com els joves lectors s’enfronten a la premsa gratuïta i digital. Quina llegeixen? Per què? Quins continguts troben més ben treballats? La consideren una substitutiva de la premsa de pagament?... Aquestes són algunes de les preguntes que s’intentarà respondre en la presentació dels resultats de diversos grups de treball formats per joves estudiants de diverses Universitats i instituts d’Europa. Aquestes són algunes de les preguntes que s’intentarà respondre amb les experiències dels resultats dels grups de treball que Ginesta ens presentarà.

Xavier Ginesta invites 6 teenagers to participate in the conference of the Third World Free Press Conference "What do the young readers seek for?"

The Third World Free Press Conference has invited six students from Catalan high schools to participate in the conference by Xavier Ginesta that is based on the work of students from several universities in Europe toward the free press in their area: how does it appear, why do they read it and what do they expect from it. The works are performed by students of the University of Bonn, University of Kalmar, University Ramon Llull, Universitad of Seville. The goal of having six high school students is to be able to present the participants with a different view of those college students: the views of adolescents, future readers of free newspapers.
How the young readers face the free and digital media. What do they read? Why? What contents do they find best done? Do they consider it as a replacement for the press of payment ... These are some of the questions that will try to be responded in the presentation of the results of several working groups made up of young students from various universities and high schools in Europe. These are some of the questions that will try to be responded with the experiences of the results of the working groups that Ginesta will present.

No hay comentarios: