martes, 11 de noviembre de 2008

The Third world Free Press Conference devotes special attention to the Nordic Countries

Les 3 jornades Internacionals de Premsa Gratuïta dediquen una atenció especial als Països Nòrdics


En l’edició d’enguany de les 3es Jornades Internacionals de Premsa Gratuïta es vol fer especial menció a les edicions de premsa gratuïta dels Països Nòrdics que per la seva tirada són analògs al català. Entre els convidats trobem els representants de les associacions de premsa gratuïta de Suècia i Noruega, la Swedish Newspaper Publishers’ Association i la Norwegian Press Association. També comptem amb la presència de prestigiosos professionals i acadèmics com el danès Morten Nielsen, i els holandesos Piet Bakker i Beng Rogmans.

The Third world Free Press Conference devotes special attention to the Nordic Countries

At this year's festival the Third world Free Press Conference want to make special mention of the editions of free Nordic countries’ newspapers for their circulation is similar to the Catalan. Among those guests are representatives of associations of free newspapers in Sweden and Norway, the Swedish Newspaper Publishers' Association and the Norwegian Press Association. We also have the presence of professionals and academics as the Danish Morten Nielsen, and the Dutchs Piet Bakker and Beng Rogmans.

No hay comentarios: